Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

A pályázat célja:

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE) pályázatot hirdet tagjai számára támogatás elnyerésére. A pályázat kapcsolódik az Óvári Akadémia 200 éves fennállása alkalmából rendezett bicentenáriumi eseményekhez. Ezen belül a ’Fenntartható agrárium és környezet, az Óvári Akadémia 200 éve – múlt, jelen, jövő’ című XXXVII. Óvári Tudományos Napok címmel Mosonmagyaróváron 2018. november 9-10-én megrendezendő szakmai rendezvényhez.

A felhívás célja, hogy a pályázó MAKE tagoknak lehetősége legyen részt venni a konferencián és tudományos eredményeiket bemutatni, valamint szakmai kapcsolataikat gazdagítani tudják.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében a MAKE átvállalja 2018. szeptember 20-ig jelentkezett MAKE tag esetében a konferencia részvételi díj kifizetését. A pályázat egyéb költség elszámolását nem biztosítja.

A pályázat keretösszege legfeljebb 160.000 forint.

A konferencia részvételi díja 2018. szeptember 20-ig beküldött jelentkezés esetén 20.000,- Ft, PhD hallgatók esetében 10.000 forint. A konferenciához kapcsolódó regisztráció a következő linken érhetők el: http://mek.sze.hu/jelentkezesi-lap-xxxvii-otn

Ki nyújthatnak be pályázatot?

Részt vehet a pályázaton aki

  • a pályázat benyújtásakor hatályos MAKE tagsággal rendelkezik,
  • szeptember 20-ig visszaigazolt módon regisztrált az eseményre,
  • megküldi a konferencia absztraktot,
  • nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén neve, beosztása és munkahelye feltüntetésével a MAKE közzéteheti adatait a nyertesek listáján.

Megkönnyíti a pályázat elbírálását, ha a pályázó nem csak absztraktot, hanem teljes konferenciaanyagot csatol a pályázatához.

Ki nem nyújthatnak be pályázatot?

Nem vehet részt a pályázaton a MAKE elnöksége.

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően a MAKE elnöksége bírálja el, és hoz döntést.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • a pályázónak a konferencia témakörébe és az agrárközgazdaságtan tudományterületébe tartozó előadást kell készítenie,
  • a pályázónak egyértelmű és világos absztraktot kell benyújtania, melyből megállapítható a tervezett előadás tartalma, célja, várható tudományos eredményei, újszerűsége.

A pályázati anyagok értékelésére október 15-ig kerül sok. A pályázat értékelését követő 5 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást az eredményről. Nem lehetséges elfogadni egy pályázatot, ha hiányos, vagy határidő után benyújtott. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  • A pályázatokat 2018. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
  • A pályázatra a pályázati kiírás alapján az info@agrargozgazdasz.hu e-mail címre megküldött levéllel lehet jelentkezni.

Felvilágosítás és tájékoztatás az info@agrargozgazdasz.hu címen kérhető.

2018-06-28T09:10:30+00:00