Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

A pályázat célja:

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE) pályázatot hirdet tagjai számára támogatás elnyerésére. A pályázat kapcsolódik a “XVII.  Congress of the European Association of Agricultural Economists” eseményhez, mely 2023. augusztus 29. és szeptember 1. között kerül megrendezésre a franciaországi Rennesben.

A felhívás célja, hogy a pályázó MAKE tagoknak lehetősége legyen részt venni a konferencián, ahol a tudományos eredményeiket bemutatni, valamint szakmai kapcsolataikat gazdagítani tudják.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében a MAKE átvállalja a 2023. április 1-ig jelentkezett MAKE tag esetében a konferencia részvételi díj és egyéb költségek (utazás, szállás) kifizetését.

A pályázat keretösszege legfeljebb 400.000,- Ft.

A konferencia weboldala a következő linken érhető el: https://eaae2023.colloque.inrae.fr/

Ki nyújthatnak be pályázatot?

Részt vehet a pályázaton aki

 • a pályázat benyújtásakor hatályos MAKE tagsággal rendelkezik,
 • április 1-ig visszaigazolt módon regisztrált az eseményre,
 • rendelkezik a konferencia szervezőbizottságának elfogadó nyilatkozatával a beadott előadásról vagy poszterről,
 • nyilatkozik, hogy más forrás nem áll a rendelkezésére,
 • rendelkezik költségtervvel, amit a pályázathoz csatol,
 • nyilatkozik arról, hogy mit szeretne elérni a támogatás révén (maximum 1 oldalas dokumentum)
 • nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén neve, beosztása és munkahelye feltüntetésével a MAKE közzéteheti adatait a nyertesek listáján.

Ki nem nyújthatnak be pályázatot?

Nem vehet részt a pályázaton a MAKE elnöksége.

A benyújtott pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően a MAKE elnöksége bírálja el, és hoz döntést.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázónak a konferencia témakörébe és az agrárközgazdaságtan tudományterületébe tartozó előadást/posztert kell készítenie,
 • a pályázónak egyértelmű és világos absztraktot kell benyújtania, melyből megállapítható a tervezett előadás tartalma, célja, várható tudományos eredményei, újszerűsége.
 • előnyt élvez a tudományos pályája elején járó pályázó,
 • előnyt élvez a nagyobb publikációs potenciállal rendelkező kutatási anyag,
 • előnyt élvez a költséghatékonyabb pályázat,
 • amennyiben a pályázatok között nem lehet egyértelmű sorrendet felállítani, akkor azt a Dr. Balogh Péter, Dr. Jámbor Attila és Dr. Vásáry Miklós összetételű tudományos bizottság fogja megállapítani.

A pályázati anyagok értékelésére május 5-ig kerül sor. A pályázat értékelését követő 5 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást az eredményről. Nem lehetséges elfogadni egy pályázatot, ha hiányos, vagy határidő után benyújtott. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 • A pályázatokat 2023. április 30-ig lehet benyújtani.
 • A pályázatra a pályázati kiírás alapján az info@agrarkozgazdasz.hu e-mail címre megküldött levéllel lehet jelentkezni.

Felvilágosítás és tájékoztatás az info@agrarkozgazdasz.hu címen kérhető.

2023-04-28T08:28:30+00:00