Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

A pályázat célja

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE) pályázatot hirdet tagjai számára támogatás elnyerésére. A pályázat az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus által 2020. április 8-9-én immár XVII. alkalommal megrendezendő „Nemzetközi Tudományos Napok” című konferenciához kapcsolódik.

A felhívás célja, hogy a pályázó MAKE tagoknak lehetősége legyen részt venni a konferencián és tudományos eredményeiket bemutatni, valamint szakmai kapcsolataikat gazdagítani tudják.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében a MAKE átvállalja a 2020. március 10-ig jelentkezett MAKE tag esetében a konferencia részvételi díj kifizetését. A pályázat egyéb költség elszámolását nem biztosítja.

A pályázat keretösszege legfeljebb 100.000 forint.

A konferencia részvételi díja 19.000 forint, PhD hallgatók számára 15.000 forint. A konferenciához kapcsolódó regisztráció a következő linken érhetők el: http://ntn2020.uni-eszterhazy.hu

Ki nyújthatnak be pályázatot?

Részt vehet a pályázaton aki

  • a pályázat benyújtásakor hatályos MAKE tagsággal rendelkezik,
  • március 10-ig visszaigazolt módon regisztrált az eseményre,
  • megküldi a konferencia absztraktot,
  • nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén neve, beosztása és munkahelye feltüntetésével a MAKE közzéteheti adatait a nyertesek listáján.

Megkönnyíti a pályázat elbírálását, ha a pályázó nem csak absztraktot, hanem teljes konferenciaanyagot csatol a pályázatához.

Ki nem nyújthatnak be pályázatot?

Nem vehet részt a pályázaton a MAKE elnöksége.

A benyújtott pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően a MAKE elnöksége bírálja el, és hoz döntést.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • a pályázónak a konferencia témakörébe és az agrárközgazdaságtan tudományterületébe tartozó előadást kell készítenie,
  • a pályázónak egyértelmű és világos absztraktot kell benyújtania, melyből megállapítható a tervezett előadás tartalma, célja, várható tudományos eredményei, újszerűsége.

A pályázati anyagok értékelésére március 15-ig kerül sor. A pályázat értékelését követő 2 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást az eredményről. Nem lehetséges elfogadni egy pályázatot, ha hiányos, vagy határidő után benyújtott. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

  • A pályázatokat 2020. március 10-ig lehet benyújtani.
  • A pályázatra a pályázati kiírás alapján az info@agrarkozgazdasz.hu e-mail címre megküldött levéllel lehet jelentkezni.

Felvilágosítás és tájékoztatás az info@agrarkozgazdasz.hu címen kérhető.

2020-02-19T12:42:37+00:00