Esettanulmány kötet 2018-12-11T10:39:07+00:00
Loading...

Az Egyesület 2018. december 11-én megjelentette az Agrárgazdasági Esettanulmányok kötetét. Alább olvasható a szerkesztő előszava, a kötet pedig az alábbi linkre kattintva érhető el.

AGRÁRGAZDASÁGI ESETTANULMÁNYOK

Szerkesztői előszó

Egyetemi oktatóként az elmúlt években számos esetben szembesültem egy friss agrárgazdasági esettanulmányokat tartalmazó magyar kötet hiányával. Tapasztalataim szerint az alap- és mesterszakos hallgatók az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásakor komoly nehézségekkel állnak szemben, illetve gyakorlati példák nélkül nehezen értik meg az elméletet is. Ezen felül a nemzetközileg elérhető esettanulmányoknál tapasztalataim szerint sokszor nyelvi nehézségek okoznak problémát és a szemináriumokon az idő nagy része a fordítással és nem az esetek lényegi mondanivalójának megértésével telik.

A kötetben található esettanulmányok célja, hogy megkönnyítsék az agrárgazdasági témájú elemzések és vizsgálatok elvégzését, valamint az elméleti tananyag közelebb kerüljön a hallgatókhoz. A kötet további célja, hogy meghonosítsa a világ vezető felsőoktatási intézményeiben bevált esettanulmányok használatát a hazai agrárgazdasági oktatásban, amely hazánkban tapasztalataim szerint még gyerekcipőben jár.

A fentiekből következően a kötetet egyrészt agrárgazdasági tárgyakat hallgató egyetemi alap- és mesterszakos diákoknak, másrészt ilyen jellegű témákat oktató főiskolai/egyetemi kollégáknak ajánlom abban a reményben, hogy előbbiek a valós vállalkozások példáján keresztül jobban megérthetik az agrárszektor működését, utóbbiak pedig az esettanulmányok szemináriumi feldolgozásával színesebbé és megfoghatóbbá tehetik az elméletben oktatott ismereteket.

A kötet tizennégy esettanulmányt tartalmaz (így kiválóan illeszkedik egy félév tematikájához is), amelyek közül az első tizenkettő angol nyelvű esettanulmányok fordítása, az utolsó kettő pedig újonnan készített hazai eset. A tanulmányok nyolc ország változatos problémákkal szembesülő agrárvállalkozásaiba nyújtanak betekintést, a feldolgozást és problémamegoldást pedig az esetek végén található kérdések segítik.  

Az angol esettanulmányok kivétel nélkül az International Food and Agribusiness Management Review (IFAMR) nevű amerikai folyóiratban 2013 óta megjelent válogatott esetek feldolgozásai magyar nyelven. Az eredeti szövegek magyar nyelvű fordításának hitelességéért a szerzők teljes felelősséget vállalnak. Az egyes esetek eredeti és magyar nyelvű címeit, a szerzők neveit, a megjelenés egyéb részleteit, valamint a fordítók neveit a 1. melléklet tartalmazza, míg a 2. mellékletben láthatók a szerzők affiliációi.

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület elnökeként büszke vagyok arra, hogy a hazai agrárközgazdasági felsőoktatás több szereplője is szerzőként közreműködött ennek a kötetnek a létrejöttében, így egyfajta országos együttműködés valósult meg. Külön öröm számomra az is, hogy néhány egyetemi hallgatót is üdvözölhetünk a (társ)szerzők között, akik státuszukból és friss tanulmányi tapasztalataikból adódóan teszik még hitelesebbé a kötetet. 

Bízom benne, hogy minden oktató és hallgató kolléga haszonnal forgatja majd a kötetet és örömöt lel az esetek feldolgozásában.

Budapest, 2018. december 11.