Loading...
A társaság 2021-12-02T17:52:24+00:00

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület társadalmi alapon, országosan működő tudományos egyesület.

Az Egyesület célja: A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület célja, hogy elősegítse a magyar agrárközgazdászok szakmai előmenetelét, bővítse tudásukat, erősítse szakmai kapcsolataikat, valamint képviselje a hazai agrárközgazdászokat hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. A MAKE céljainak elérésében különösen nagy figyelmet fordít a fiatal magyar agrárközgazdász generációra.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében:

  • fórumot biztosít az agrárgazdasági kutatások és a gyakorlat által felvetett kérdések megvizsgálására. A tudomány eredményeinek széles körű megismertetése, elterjesztése érdekében tapasztalatcseréket, konferenciákat, tanfolyamokat, vitaüléseket szervez, pályázatokat szervez és rendez, alapítványokat alapíthat;
  • fórumot biztosít az agrár-vállalatok és vállalkozások vezetőinek közgazdasági tapasztalataik tudományos összegzésére, nézeteik és állásfoglalásaik megvitatására, a nyilvánosság elé tárására;
  • elősegíti a nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztését és hozzájárul a magyarországi eredmények nemzetközi megismertetéséhez; részt vesz az Egyesület jellegének megfelelő nemzetközi szervezetekben, azok rendezvényein, és kapcsolatokat tart fenn más országok agrár-közgazdasági egyesületeivel, szervezeteivel;
  • az agrárközgazdaság és agrárpolitika szakmai kérdéseiben állásfoglalásokat, javaslatokat dolgoz ki, és azokat felajánlja hasznosításra a termelők, a vállalkozók, a tudományos és oktatási szervezetek, valamint az állami és társadalmi szervek részére;
  • őrzi és ápolja a haladó agrárszervezetek és kiváló agrárközgazdák emlékét és hagyományait;
  • tevékenységi területén kapcsolatot tart és együttműködik más agrár- és közgazdaságtudományi egyesületekkel, szervezetekkel, más szervezetek ilyen jellegű részlegeivel
  • könyv, tanulmánykötet, egyéb kiadványok kiadását támogatja
  • az Egyesület lehetőségei szerint támogatja a tagok nemzetközi publikációs megjelenését és nemzetközi konferenciákon való részvételét.

Az Egyesületet három fős elnökség irányítja.