Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

A pályázat célja:

A Magyar Agrárközgazdasági Egyesület (MAKE) pályázatot hirdet tagjai számára támogatás elnyerésére. A pályázat a Szent István Egyetem Georgikon Kar (Keszthely) által 2020. október 1-2-án immár LXII. alkalommal megrendezendő „Georgikon Napok” című konferenciához kapcsolódik.

A felhívás célja, hogy a pályázó MAKE tagoknak lehetősége legyen részt venni a konferencián és tudományos eredményeiket bemutatni, valamint szakmai kapcsolataikat gazdagítani tudják.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében a MAKE átvállalja a 2020. augusztus 15-ig jelentkezett MAKE tag esetében a konferencia részvételi díj kifizetését. A pályázat egyéb költség elszámolását nem biztosítja.

A pályázat keretösszege legfeljebb 160.000 forint.

A MAKE csak az 1 napos, szakember találkozóval együtt megvalósuló konferencia részvételi díjat (20.000 forint) vállalja át. A konferenciához kapcsolódó regisztráció a következő linken érhetők el: https://napok.georgikon.hu/hu/

Ki nyújthatnak be pályázatot?

Részt vehet a pályázaton aki

  • a pályázat benyújtásakor hatályos MAKE tagsággal rendelkezik,
  • augusztus 15-ig visszaigazolt módon regisztrált az eseményre,
  • megküldi a feltöltött konferencia absztraktot,
  • nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén neve, beosztása és munkahelye feltüntetésével a MAKE közzéteheti adatait a nyertesek listáján.

Megkönnyíti a pályázat elbírálását, ha a pályázó nem csak absztraktot, hanem teljes konferenciaanyagot csatol a pályázatához.

Ki nem nyújthatnak be pályázatot?

Nem vehet részt a pályázaton a MAKE elnöksége.

A benyújtott pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően a MAKE elnöksége bírálja el, és hoz döntést.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

  • a pályázónak a konferencia témakörébe és az agrárközgazdaságtan tudományterületébe tartozó előadást kell készítenie,
  • a pályázónak egyértelmű és világos absztraktot kell benyújtania, melyből megállapítható a tervezett előadás tartalma, célja, várható tudományos eredményei, újszerűsége.

A pályázati anyagok értékelésére 2020. augusztus 20-ig kerül sor. A pályázat értékelését követő 2 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást az eredményről. Nem lehetséges elfogadni egy pályázatot, ha hiányos, vagy határidő után benyújtott. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  • A pályázatokat 2020. augusztus 15-ig lehet benyújtani.
  • A pályázatra a pályázati kiírás alapján az info@agrarkozgazdasz.hu e-mail címre megküldött levéllel lehet jelentkezni.

Felvilágosítás és tájékoztatás az info@agrarkozgazdasz.hu címen kérhető.

2020-07-23T08:40:34+00:00